Read more about the article Wonder week 5 – Điểm bắt đầu – Thời gian – Biểu hiện của bé
Photo by Sarah Chai on Pexels.com

Wonder week 5 – Điểm bắt đầu – Thời gian – Biểu hiện của bé

ăn rồi ngủ, bất ngờ em bé của mẹ trở nên khó chiều khiến mẹ không khỏi bối rối, lo lắng. Mẹ đừng áp lực nhé vì đây chính là giai đoạn nhảy vọt đầu tiên trong quá trình phát triển thể chất cũng như tinh thần của một em bé

Continue ReadingWonder week 5 – Điểm bắt đầu – Thời gian – Biểu hiện của bé